Nieuw: online bestellen!

Het is zover...!

Het is vanaf nu mogelijk om online je bestelling te plaatsen en af te rekenen!
Let op: het minimale bestelbedrag is € 10,-.
De minimale wachttijd is 20 minuten.

Ook het is nog steeds mogelijk om je bestelling telefonisch te plaatsen via 0497-383584

Bestellen en bezorgen voor bedrijven
Bedrijven kunnen op de reguliere manier (telefonisch) blijven bestellen!
Klik hier voor meer informatie!